MEDICINSKE USLUGE

3D – 4D ultrazvuk


3D-4D UZV se radi od 16-21 tjedna.

Integrirani test = UZV+ vrijednosti biljega trudnoće od 11. -20. tjedna kako bi se isključile najčešće kromosomske anomalije (Downov sindrom, Robertsov sindrom) i da se izbjegnu agresivni dijagnostički postupci poput rane amniocenteze ili hordocenteze.

3D-4D UZV se radi od 16-21 tjedna.

ASC – amnioskopija, pregled i verifikacija izgleda prednje plodne vode.

CTG – kardiotokografsko snimanje krivulje srčane aktivnosti i ev. registriranje trudova.

Praćenje trudnoće uključuje rano otkrivanje trudnoće, vađenje krvi za dokazivanje trudnoće, ultrazvučno praćenje, integrirani test, CTG, ASC...


Za prikaz pretraga vezanih za opisanu pretragu kliknite ovdje.

Poliklinika Bates

Adresa: Svetice 15, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2338 000
E-mail: info@poliklinika-bates.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak-četvrtak: 7:00 - 21:00
Petak: 7:00 - 18:00
Subota: 8;00 - 13:00

O nama

Poliklinika dr. Bates je privatna zdravstvena ustanova specijalizirana za pružanje kompletne zdravstvene usluge.